Red Harvey, a partir d’aquest mes d’abril impartirà el curs «Vols millorar la teva comunicació?

Comencem a comunicar-nos?

Curs Comunicació REDHARVEY